Su Tesisat?

Binan?zda gzle grlemeyen ancak hayati neme sahip olan dikkatli yap?lmad??? taktirde bina sa?laml???ndan, hayati tehlikeye kadar etki eden su tesisat? genel ad?yla s?hhi tesisat?d?r.

Gzle grlemeyen bir yerde yap?lan ba?lant? hatas? telefisi g sonulara yol aar. s?hhi tesisat denince ya?am?m?z?n olmazsa olmaz? temiz suyun temini kirli suyun uzakla?t?r?lmas? ve tesisat?n?n sa?l?kl? yap?lmas?, temiz sudan ba?layarak su depolar?,hidroforlar,boru ba?lant?lar?,termosifonlar,?ofbenler,s?cak su haz?rlama sistemleri, bina pis su ba?lant? ve ya?mur suyu sistemleri girmektedir.

Grld? zere son derece hayati neme sahip olan su tesisat?n?z?n emin ellerde ve i?ini iyi bilen ?irket ve ustalara teslim etmelisiniz

su-tesisati-anasayfa-orta

Yorum yapmak istermisiniz?