Ar?za formumuz ile ar?zalar?n?z? bildirin size yard?mc? olal?m

 • Cihaz ile Kaak Su Tespiti

  Evinizde, ofisinizde su kaa?? m? var? Gelen tesisat ustalar? nerede olaca??n? bilmiyor mu? Biz biliyoruz zel olarak yurt d???ndan getirti?imiz kaak su tespiti cihazlar?m?z ile noktasal kaak su tespiti yap?yoruz.

 • Kanal Grntleme

  Evinizde, ofisinizde tuvalet, banyo veya mutfaklar?n?z da ki giderleriniz belli dnemlerde bir ok nedenden dolay? t?kan?r. T?kan?kl?klar?n nerede oldu?unu tam olarak bilemezsiniz hal byle olunca devreye Emir Tesisat giriyor. zel kamera sistemlerimiz ile t?kan?kl?klar?n?z? grntlyoruz.

 • Kanal Ama

  Kanal grntleme hizmetinden sonra k?rmadan dkmeden t?kan?kl?klar?n?z? a?yoruz. zel olarak getirti?imiz makinalar?m?z ile h?zl? bir ?ekilde hizmet veriyoruz. Evinizi in?aat alan?na evirmeden nce bizimle ileti?ime gein

Di?er Hizmetlerimiz

su-tesisati-anasayfa-orta

Su Tesisat?

Temiz ve Pis su tesisat?iin usta ekiplerimiz ile tesisat tamiri ve montaj?, kaliteli malzeme ve ekipmanlar? ile hizmetinizdeyiz

petek-temizleme

Petek Temizli?i

Is?nmayan petekleriniz ve alttan ?s?tma sistemleriniz iin bo? yere para demeyin. Her 3 y?lda 1 kez peteklerinizi temizletin ?s? tasarrufu sa?lay?n

This is custom heading element

Kendileri i?lerinde ehli firmalardan, h?zl? zmler retmekte zellikle kanal ama ve kanal grntleme hizmetlerini be?endim ba?ar?lar?n?n devam?n? dilerim

Yak?n bir tarihte ofisimizde kaak su vard? faturalar fazla gelmeye ba?lad? bir ka usta a??rd?k ama farkl? yerde olduklar?n? sylediler haliyle k?racaklard? Emir tesisat? a??rd?k noktasal buldular ilk ba?ta ummuyordum orada ?kaca??n? ama gsterdikleri yerden ?kt?. ??lerinde ba?ar?lar dilerim

This is custom heading element

 • Kota?
 • Deniz Bank
 • Gl in?aat
 • Aras ?n?aat
 • Ba?lar in?aat
 • CTS ?nsaat

This is custom heading element

kanal grntleme

21 Temmuz 2015

Soru / Cevap

Biz kaak su tespiti iin zel olarak getirti?imiz cihazlar?m?z ile dinleme yaparak noktasal olarak tespit ediyoruz. Bylelikle yan?lma pay? ile veya kaak ?urada m? acaba kaak demiyoruz.

E?er kaak su fayans alt? ise sadece bir karesini (kaynak makinas?n?n s??aca?? kadar) k?r?yoruz. Bylelikle minimum k?r?m ile onar?m?n? yap?yoruz.

Mutfak, tuvalet ve banyonuzdaki t?kan?kl?klar?n?z? ilk nce kamera sistemimiz ile grntlyoruz.Pis su t?kan?kl???n?n bir ok nedeni vard?r ilk nce kameram?z ile inceliyoruz daha sonra ise t?kan?k ama cihaz?m?z ile k?rmadan a?yoruz.

Petek temizli?i yapt?rmad???n?zda bir sre sonra petekleriniz kire ve benzeri nedenlerden dolay? ?s?lar? d?er ve petek ?s?nmad???ndan sizde kombiden ?s?y? ykseltirsiniz buda size daha fazla fatura demenize neden olur. Ama petek temizli?i yapt?rd???n?zda ilk gnk gibi ?s? elde edersiniz buda cepinizi rahatlat?r ve daha fazla ?s? elde edersiniz.